Artykuły

Emigranci na scenie Domu KulturyMłodzież LO im. St. Wyspiańskiego w Kętach wypełniła po brzegi salę widowiskową Domu Kultury w Kętach na spektaklu „Emigranci" Sławomira Mrożka. Przedstawienie przygotował Teatr Każdej Sztuki z Nowego Sącza.
Teatr Każdej Sztuki jest profesjonalną prywatną sceną działającą od 10-ciu lat. Główny jej repertuar stanowią bajki dla dzieci przedstawione w formie teatru lalkowego. W bieżącym sezonie teatr rozszerzył repertuar o małe formy teatralne, przeznaczone dla widza nieco starszego (uczniów gimnazjalnych, licealistów oraz osoby dorosłe). Najnowszą jego propozycją są „Emigranci” Sławomira Mrożka.


____
Emigranci (1974) to najwybitniejszy utwór Sławomira Mrożka od ukazania się Tanga, a zarazem jeden z najważniejszych polskich dramatów okresu powojennego. Dwaj cudzoziemcy z bliżej nieokreślonego kraju zamieszkują wspólnie suterenę w nieznanym mieście Europy Zachodniej. Wyobcowany intelektualista, AA, wybrał emigrację z powodów politycznych, jego towarzysz zaś, "chłoporobotnik" XX, wyjechał wyłącznie dla zarobku. Skazani są na własne towarzystwo, a ich symbioza polega na wzajemnym uzależnieniu: XX wykorzystuje AA materialnie, ten natomiast twierdzi, że wykorzystuje towarzysza pod kątem studiów nad niewolniczą mentalnością swych rodaków. AA, sam sfrustrowany i bezwolny, z wyższością odnosi się do przedstawiciela niższej klasy, dorobkiewicza, którego jedynym celem w życiu jest poprawa własnego bytu. W tych warunkach obustronne konflikty i antagonizmy nabierają wyjątkowej ostrości.
za www.wydawnictwoliterackie.pl
Poprawiono: środa, 04, kwiecień 2012 11:34