Alternative flash content

Requirements

newsletter

patronat medialny
 

 

 

 

 bb365

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekty 2016/2017

zakończone projekty

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Artykuły

PROJEKTY

 

Oswajam-zywiolyDom Kultury w Kętach od stycznia 2017 r. realizuje półroczny projekt pt. „Oswajam żywioły, poznaję siebie, kształtuję świat – warsztaty i zajęcia stymulujące zmysły i rozwój poznawczy dzieci”
Projekt ten został dofinansowany przez Fundację BGK w konkursie grantowym "Na dobry początek!"

ADRESATAMI PROJEKTU są dzieci w wieku 4-7 lat objęte wychowaniem przedszkolnym lub szkolnym oraz ich rodzice

 

TERMIN REALIZACJI:
styczeń – czerwiec 2017 r. (spotkania średnio 1 raz w tygodniu)

 

 

 

DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE  W PROJEKCIE:
- warsztaty i zabawy plastyczne
- wycieczki
- spotkania tematyczne
- doświadczenia fizyczne
- warsztaty dla rodziców prowadzone przez specjalistów

PARTNERZY PROJEKTU:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach
Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach
ZHP w Kętach
PGL LP Nadleśnictwo Andrychów
Koło Pszczelarzy w Kętach
Fabryka Kreatywności Przemysław Gąsiorek w Kętach
UTW w Kętach

RELACJE Z NASZYCH DZIAŁAŃ:

 

 

 

  Oswajam-zywioly Oswajam-zywioly

 

Fundacja BGK dofinansowała 60 projektów edukacyjnych w konkursie grantowym „Na dobry początek!”

• Dofinansowanie w wysokości ponad 500 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat otrzymają biblioteki, instytucje kultury oraz lokalne organizacje pozarządowe.
• Odbiorcami działań będzie 2 100 dzieci i ponad 2 400 rodziców.
• Nagrodzone projekty wykorzystują nowatorskie metody pracy z dziećmi i lokalne zasoby, angażują instytucje partnerskie, doceniają rolę integracji wielopokoleniowej, tworząc inspirujące otoczenie do rozwoju dzieci.
• Konkurs „Na dobry początek!” po raz 9. organizuje Fundacja BGK. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości.
W 9. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” Fundacja BGK nagrodziła 60 projektów wyrównujących szanse edukacyjne dzieci wiejskich i z małych miejscowości.  Dofinansowanie w wysokości ponad 500 tys. zł otrzymają biblioteki (11), ośrodki kultury, sportu i rekreacji (19) oraz lokalne organizacje pozarządowe (stowarzyszenia – 25 i fundacje – 5). Łączna wartość wszystkich projektów wyniesie ponad 780 tys. zł. Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci oraz integracji wielopokoleniowej. Dofinansowane projekty w podziale na województwa: dolnośląskie 7, kujawsko-pomorskie 2,  lubelskie 8, lubuskie 2, łódzkie 3, małopolskie 10, mazowieckie 3, opolskie 2, podkarpackie  4, podlaskie 4, pomorskie  2, śląskie 5, świętokrzyskie  1, warmińsko-mazurskie  1, wielkopolskie   6, zachodniopomorskie  0.
Nagrodzone projekty będą realizowane od stycznia do czerwca 2017 roku. Umożliwią one 2 100 dzieciom w wieku 2-8 lat z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców udział w zajęciach wyrównujących ich szanse edukacyjne. Dzieci będą rozwijać zainteresowania przyrodnicze, zorganizowane zostaną zajęcia teatralne, muzyczne, taneczne i plastyczne. Wezmą udział w zajęciach językowych, warsztatach malarstwa plenerowego i architektury krajobrazu. Będą rozwijać umiejętności społeczne i twórczego myślenia, rozmawiać o własnych emocjach. Podczas wycieczek poznają swoje najbliższe otoczenie oraz tradycje regionalne, wezmą udział w warsztatach rękodzielniczych, m.in. filcowania, haftu, szydełkowania, czy garncarskich.  Zaplanowano także zajęcia logopedyczne i wspomagające integrację sensoryczną, spotkania z dogoterapeutą i hipoterapię. Powstaną grupy zabawowe, które umożliwią dzieciom nieobjętym edukacją przedszkolną udział w zajęciach ogólnorozwojowych, zabawach relaksacyjnych i grach integracyjnych. W planowanych działaniach będzie uczestniczyć ponad 2 400 rodziców, zakładają one również integrację wielopokoleniową, m.in. wspólne muzykowanie, majsterkowanie, pieczenie chleba czy warsztaty krawieckie z udziałem Klubów Seniora, Kół Gospodyń Wiejskich, regionalnych zespołów folklorystycznych i Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
W 9. edycji konkursu złożono 577 wniosków. O dofinansowanie ubiegały się: biblioteki (142  wnioski), fundacje (54)  i stowarzyszenia (231) oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji (150) z siedzibą w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Projekty były oceniane przez pod względem kryteriów takich jak: trafność, logika i przydatność, partnerstwo – wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami,  zaangażowanie rodziców i integracja wielopokoleniowa, nowatorskość projektu w środowisku lokalnym, doświadczenie realizatorów oraz klarowność budżetu. Dodatkowe punkty przyznano organizacjom mającym siedzibę w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca. W dniach 1-2 grudnia br. przedstawiciele organizacji realizujących projekty nagrodzone w konkursie podczas szkolenia w Warszawie poznają metody integracyjne w pracy z grupą i działania animacyjne inspirowane pedagogiką zabawy z elementami dramy, plastyki, tańca i treningu twórczości.
Celem programu „Na dobry początek!” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci w wieku 2-8 lat mieszkających w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Dofinansowanie projektów w konkursie „Na dobry początek!” wynosi od 3 do 10 tys. zł.  Od początku realizacji programu „Na dobry początek!” Fundacja BGK dofinansowała 238 projektów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel 2,058 mln zł.
Misją Fundacji BGK jest tworzenie przyjaznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży. Fundacja BGK realizuje programy zaangażowania społecznego w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego. Koncentruje swoje działania na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, budowaniu kapitału społecznego oraz popularyzacji idei wolontariatu. Fundacja BGK prowadzi konkurs grantowy „Na dobry początek!” i program wolontariatu pracowniczego „Wolontariat jest super!”. Jest partnerem programu Stypendiów Pomostowych oraz ¬programów edukacji obywatelskiej: „Młody Obywatel” i „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”.

Dzieciaki na horyzoncie 

Kino Domu Kultury w Kętach w roku szkolnym 2014/2015 uczestniczył w projekcie pn. „Dzieciaki na horyzoncie”.

Czytaj więcej...

filmoteka projektDom Kultury w Kętach jest beneficjentem dotacji z Filmoteki Narodowej w wysokości 21 000 zł, która została przeznaczona na współfinansowanie zakupu projektora z obiektywem standardowym i odtwarzacza multimedialnego HD o całkowitym koszcie 31 610 zł.


Psallite DeoMiędzynarodowy Festiwal Twórczości Religijnej Psallite Deo to wydarzenie cykliczne, odbywające się w Domu Kultury w Kętach corocznie od 18 lat.

 

Kliknij tutaj

 

Integracja SensorycznaOd stycznia do czerwca 2016 w Domu Kultury w Kętach realizowany był projekt "Czuję, słyszę, widzę, smakuję - wykorzystanie stymulacji wielozmyslowej w poznaniu otaczającego świata" skierowany do dzieci w wieku 2-4 lata i ich rodziców. Warsztaty, spotkania, zajęcia ogólnorozwojowe oraz wycieczki zorganizowane były dzięki dofinansowaniu w ramach programu "Na dobry początek" Fundacji BGK w wysokości 8 600 zł.