Alternative flash content

Requirements

newsletter

patronat medialny
 

 

 

 

 bb365

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekty 2016/2017

zakończone projekty

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.


Projekt Grechuta-relacja Projekt Grechuta-relacja

24. stycznia odbyła się Gala Noworoczna „Przyjaciołom kultury” .  Wydarzenie to było okazją do wyrażenia uznania i wdzięczności aktywnym osobom, organizacjom i firmom, którym w ubiegłym roku bliski był kurs na kęcką kulturę i sprawy społeczne Gminy Kęty.

W pierwszej kolejności wyróżnieni zostali Animatorzy zaangażowani w animację życia kulturalnego, wspierający inicjatywy i wydarzenia kulturalne. Z rąk dyrektor Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach Marty Tylzy-Janosz, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kętach im. A. Grabowskiego Jadwigi Bakalarskiej oraz dyrektora Domu Kultury w Kętach Krzysztofa Balawendera otrzymali piękne pamiątkowe zwoje.

Ksiądz Jan Wodniak – proboszcz Parafii Św. Marii Magdaleny w Międzybrodziu Bialskim oraz Dziekan kęckiego dekanatu.  Z wielką pasją angażuje się w organizację Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Religijnej „Psallite Deo” – jest koordynatorem Przeglądu Dekanalnego. Chętnie dzieli się swoim bogatym doświadczeniem, a od dwóch lat zasiada w festiwalowym jury.

Pani Anna Chowaniak – Przewodnicząca Rady Muzeum w Kętach, za aktywizowanie środowiska do wspólnego działania na rzecz kreowania i zachowania dziedzictwa kulturowego miasta, w tym za propagowanie różnych form edukacji historycznej i dbałości o zachowanie reliktów przeszłości związanych z Kętami. Nagroda trafiła na Jej ręce także za wieloletnie działania podejmowane w zakresie uświadamiania wagi zachowania i utrwalania źródeł historycznych oraz za przywracanie pamięci o przeszłości miasta, której jest ciągłym i niestrudzonym odkrywcą.

Pani Instruktor Zyta Pawińska – prowadząca w Kętach Podlesiu klub szachowy dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla młodzieży. Już od pierwszych chwil Pani Zyta daje się poznać jako osoba spokojna, wyważona, ale jednocześnie ciepła i serdeczna, która zawsze służy pomocą. Okazała się znakomitym pedagogiem, który zaraża swoją pasją. Posiada znakomity dar nawiązywania kontaktu z dziećmi, doskonale przygotowuje je do turniejów, a na podczas rywalizacji mobilizuje dzieci do gry.

Pani Magdalena Płońska - O takim człowieku, jak Pani Magda – idealiście, mówi się „pozytywnie zakręcony”. Bibliotekarze dodają: to ludzie z pasją, którzy chcą wszystkim coś zaoferować, podarować, podzielić się… GBP w Kętach serdecznie podziękowała Pani Magdzie za umiejętności i konsekwencję w tworzeniu w bibliotece przestrzeni do realizacji corocznego konkursu „Gitara i Pióro – czytane muzyką, grane słowem”, imprezy budującej trwałe więzi emocjonalne i tworzącej zdrowe współzawodnictwo intelektualne wśród młodzieży. Pani Magda została wyróżniona za Jej wolontariat, nieocenioną pomoc w zorganizowanych w bibliotece warsztatach aktywizujących młodzież, seniorów oraz uczestnictwo w realizowanych projektach a także współtworzenie kultury w naszym środowisku.

Pan Jan Wołoszyn – od 10 lat Dowódca Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Kęty, Członek Zarządu OSP Kęty, mąż, ojciec dwóch córek. Ma na swoim koncie kilkaset wyjazdów o charakterze poszukiwawczo-ratowniczym i ratowniczo-gaśniczym. Koordynator licznych akcji związanych z promocją działań poszukiwawczych, profilaktyką bezpieczeństwa obywateli oraz działań Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Kęty na terenie lokalnym i ogólnopolskim.

Pani Anna Kapcia – opiekunka Grupy Teatralnej „Minus Jeden” działającej w Powiatowym Zespole nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach (od roku 2006). Wraz z paniami I. Paszko, D. Wójcik, B. Siwiec-Martyniak współrealizatorka spektakli profilaktycznych. Organizatorka warsztatów teatralnych dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Powiatowym Zespole nr 9. Współtwórczyni projektu gminnego „Artystą być 2013”, współorganizatorka gali „Artystą być 2013”. Pani Anna była ponadto instruktorką zajęć teatralnych w czasie obozu artystycznego w maju 2013r.

Pani Barbara Siwiec-Martyniak – od wielu lat współpracuje z Grupą Teatralną Minus Jeden. Współtworzyła spektakle o charakterze profilaktycznym. Współkoordynatorka projektu „Artystą Być 2013” oraz „Aktywni 2013”. Opiekunka młodzieży podczas pobytu w Bieszczadach w ramach projektu „Artystą Być 2013”, jak również podczas wyjazdu do Wieliczki w ramach występów młodych artystów. Prowadziła wraz z opiekunami Grupy Teatralnej „Minus Jeden” specjalne warsztaty teatralne dla młodzieży gimnazjalnej.


Następnie Dyrektorzy kęckich instytucji kulturalnych oraz Burmistrz Gminy Kęty Tomasz Bąk nagrodzili Mecenasów Kultury - przedstawicieli lokalnego biznesu, którym nie są obojętne szeroko rozumiane potrzeby społeczne mieszkańców naszej małej ojczyzny. Tegoroczna nagroda Urania 2014 przyznana została firmie Ice Mastry za wspomaganie lokalnych stowarzyszeń charytatywnych, klubów sportowych i artystów.

Firma Gabryś-Sikora - za niezawodne wspieranie inicjatyw artystycznych Domu Kultury w Kętach oraz każdą pomoc finansową, dzięki której wydarzenia kulturalne mogły stać się jeszcze ciekawsze i pełniejsze.

Grupa Alumetal -  za częstotliwość udzielanej Domowi Kultury w Kętach pomocy, za różnorodność sponsorowanych projektów kulturalnych a także bezinteresowność i niezawodność oraz troskę sponsora o każde wartościowe wydarzenie artystyczne na terenie gminy Kęty.

Grupę Kęty S.A. - za bardzo aktywne włączanie się w życie społeczno-kulturalne miasta oraz budowanie nowych perspektyw i stwarzanie szans rozwoju nie tylko poprzez realizację zadań własnych, ale i hojne inwestowanie w lokalną kulturę i działalność fundacyjną.

Hotel – Karczma – Klub   Piwnica Rycerska - za  wielokrotne wsparcie finansowe wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych przez Gminę Kęty (ubiegłoroczne Dni Kęt, turniej Plaża Open w Kętach) oraz pomoc wielu instytucjom działającym na terenie naszej gminy w zakresie organizacji różnego rodzaju imprez rodzinnych.

Restauracja Malinowy Las - za czynne wspieranie organizacji imprez okolicznościowych i wydarzeń, których inicjatorami są Gmina Kęty (Dni Kęt 2013) oraz jednostki gminne i fundacje.

Amocarat S.A. - za hojne wsparcie okazane podczas organizacji ubiegłorocznego turnieju Plaża Open w Kętach oraz pomoc finansową udzielaną na bieżąco instytucjom działającym na terenie gminy Kęty, a skupiającą się wokół organizacji wydarzeń kulturalno-rozrywkowych.

Beskid Media Sp. z o.o. - w uznaniu za dotychczasową współpracę z Gminą Kęty i działającymi lokalnie instytucjami w zakresie organizacji różnych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych.

Czanieckie Makarony Sp. z o.o. - za zaangażowanie i wieloletnie wspieranie inicjatyw artystycznych Domu Kultury w Kętach.

Imprezę uświetnili znani i lubiani polscy artyści: zespół Plateau, Martyna Jakubowicz i Krzysztof Kiljański niezwykłym koncertem „Projekt Grechuta”. Zebrani goście mogli usłyszeć największe przeboje Marka Grechuty, takie jak "Dni, których nie znamy", "Niepewność", "Będziesz moją Panią", jak i utwory równie pięknych choć mniej znanych. Piosenki zostały zagrane w nowych aranżacjach, co pozytywnie zaskoczyło publiczność.

Po zakończeniu koncertu na zebranych czekało spotkanie z muzykami oraz z autorami książki „Marek. Marek Grechuta we wspomnieniach żony Danuty” – Danutą Grechutą, gościem specjalnym Gali i Jakubem Baranem, który był konferansjerem podczas noworocznego spotkania „Przyjaciołom kultury” .

Projekt Grechuta-relacja Projekt Grechuta-relacja
Projekt Grechuta-relacja Projekt Grechuta-relacja
Projekt Grechuta-relacja Projekt Grechuta-relacja
Projekt Grechuta-relacja Projekt Grechuta-relacja
Projekt Grechuta-relacja Projekt Grechuta-relacja
Projekt Grechuta-relacja Projekt Grechuta-relacja
Projekt Grechuta-relacja Projekt Grechuta-relacja
Projekt Grechuta-relacja Projekt Grechuta-relacja