Alternative flash content

Requirements

newsletter

patronat medialny
 

 

 

 

 bb365

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekty 2016/2017

zakończone projekty

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

25.09.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02.09.2014 r.

REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH W DOMU KULTURY W KĘTACH W RAMACH ZADANIA „NASZA KULTURA - REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ORGANIZACJI LOKALNEJ TWÓRCZOŚCI KULTURALNEJ
ORAZ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO - EDUKACYJNEJ”

Kliknij w tekst >>PRZEJDŹ DO OGŁOSZENIA << Kliknij w tekst

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE - pdf
- FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR 1 - doc
- KOSZTORYS OFERTOWY KWOTY RYCZAŁTOWEJ ZAŁĄCZNIK NR 2 -
doc

- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ZAŁĄCZNIK NR 3 - doc
- OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ZAŁĄCZNIK NR 4 - doc
- GRUPA KAPITAŁOWA ZAŁĄCZNIK NR 5 - doc
- WYKAZ ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 6 - doc
- WYKAZ OSÓB ZAŁĄCZNIK NR 7 - doc
- PODWYKONAWCY ZAŁĄCZNIK NR 8 - doc
- WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 9 - pdf

- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAŁĄCZNIK NR 10 - pdf
- SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 11 - pdf
- PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 12 - pdf

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

REMONT HOLU Z DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU DOMU KULTURY W KĘTACH W RAMACH ZADANIA NOWA PRZESTRZEŃ KULTURY

Kliknij w tekst >>PRZEJDŹ DO OGŁOSZENIA << Kliknij w tekst

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na Roboty Budowlane - pdf

- WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ - pdf

- ZAŁĄCZNIK NR 11 STWiO w DK Kęty - instalacja - zip

- ZAŁĄCZNIK NR 12 Przedmiar robót - zip

- ZAŁĄCZNIK NR 1-8 kosztorysy/oświadczenia/wykazy/podwykonawcy - zip