Alternative flash content

Requirements

newsletter

patronat medialny
 

 

 

 

 bb365

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekty 2016/2017

zakończone projekty

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

styczeń 2010

To był rok, udany rok….

      To był rok, udany rok….

      Jak to bywa na początku roku, postaramy się
      podsumować dokonania Domu Kultury w minionym
      roku i przedstawić plany na 2010 rok.

Dominującą tematyką w 2009 r. było zadanie pn. „Atrakcyjna przestrzeń plenerowa przy Domu Kultury w Kętach”. Udało nam się w pierwszym „podejściu” przeprowadzić i rozstrzygnąć trzy przetargi: na przebudowę terenu wokół domu kultury, na dostawę i montaż zadaszonej estrady plenerowej oraz na remont tarasu ziemnego z montażem windy dla niepełnosprawnych.
Od maja do listopada byliśmy świadkami wielkiej przebudowy przestrzeni plenerowej, kolejnych etapów i zachodzących przemian. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 3 mln 345 tys. zł. Zadanie zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (500 tys. zł) oraz Gminy Kęty. Miłym zaskoczeniem było to, że znaleźliśmy się w gronie 8 beneficjentów (na 220 wybranych projektów), którzy otrzymali dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł. i powyżej tej kwoty.

Miniony rok to również szczęśliwe zakończenie procedury przetargowej na realizację projektu partnerskiego Małopolska Sieć Kin Cyfrowych. W projekcie uczestniczy 10 kin z  Małopolski. Całkowity koszt projektu dla naszego kina wynosi 580.911 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich to wartość 435.683 zł, pozostała kwota tj. 145.228 zł to udział własny.

W grudniu 2009 r. podpisaliśmy umowę z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (za pośrednictwem Stowarzyszenia Region Beskidy) na dofinansowanie projektu „Pomosty Beskidzkie sposobem na pobudzenie transgranicznej aktywności kulturalnej”. Całkowity jego koszt opiewa na sumę 19.295 euro, z czego ze środków europejskich otrzymamy dofinansowanie w wysokości 18.329 euro. Realizacja projektu przypada na 2010 i 2011 r.
Należy wspomnieć jeszcze o kwocie 5.600 zł. na organizację międzynarodowego Festiwalu Piosenki Religijnej „Psallite Deo” otrzymanej ze środków Senatu RP dzięki pośrednictwu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.


Sumując wszystkie środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych, również od sponsorów i dotacji innych jednostek, zamykają się one wartością 1 021 662,2 zł.

Mimo trwającego remontu, w minionym roku kęcka placówka kulturalna zorganizowała 305 imprez, od koncertów estradowych, kameralnych, spektakli, seansów filmowych po imprezy oparte na własnych scenariuszach. Z oferty tej skorzystało ok. 25 tys. osób (w tym dzieci, młodzież i dorośli).

Na ofertę składały się 22 biletowane imprezy, które obejrzało 3260 widzów. Warto wymienić tu takie wydarzenia jak: koncert „Wspomnienia o Słowiku Warszawy – Bognie Sokorskiej, recitale Przemysława Brannego i Haliny Kunickiej oraz wyjazdy na spektakle do teatrów krakowskich i śląskich, a nawet do Teatru Roma w Warszawie na słynny musical „Upiór w Operze”. Dobrym sygnałem dla animatorów kultury jest rosnące zainteresowanie tego typu wyjazdami.  

Jednakże większość organizowanych imprez to projekty oparte na własnych scenariuszach (160 imprez/ ok. 17 tys. odbiorców). W roku minionym były to: XII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Religijnej Psalite Deo (407 uczestników i widzów); XXII Ogólnopolski Turniej Tańca Złote Pantofelki (900 uczestników i widzów); Ogólnopolski Konkurs Poetycki Szukam Słowa (30 uczestników), XV Regionalny Turniej Interpretacji Bajki i Baśni (52 dzieci), II Otwarty Konkurs Fotograficzny (30 osób) oraz po raz pierwszy zorganizowany Otwarty Konkurs Instrumentalny „O Złoty Klucz Wiolinowy” (36 uczestników), który zapisze się już na stałe w naszym kalendarzu imprez.

Ponadto jak co roku dla uczniów szkól naszej gminy zorganizowano konkursy: plastyczne (zakończone wernisażami), literackie (podsumowane spotkaniami z jurorami), recytatorskie, ekologiczne, multimedialne itp. Oczywiście nie zapomniano o przedszkolakach – dla nich zorganizowano 3 etapy Olimpiady Artystycznej, zakończonej imprezą edukacyjno-rozrywkową zrealizowaną wspólnie z Komisariatem Policji pt.: „Bezpieczny Przedszkolak”. Dzieci bawiły się z nami również podczas cyklu zabaw, warsztatów, konkursów i wycieczek w ramach „Artystycznej Zimy w Mieście” i „Wakacyjnej Akademii Przygód”. W sumie prawie 3,5 tys. dzieci i młodzieży wzięło udział we wszystkich imprezach przygotowanych specjalnie z myślą o nich.


Dużym zainteresowaniem nie tylko dorosłych ale także młodzieży cieszyły się organizowane już od 15 lat spotkania w Klubie Obieżyświatów, w którym słuchacze mogli posłuchać opowieści i zobaczyć fotografie o podróżach z różnych zakątków świata.

Ponadto w sali kameralnej oraz w gablotach w holu co miesiąc można było podziwiać prace artystów profesjonalnych oraz młodych adeptów sztuk plastycznych (m.in.  Heleny Dzionyk z Zabrza, Edwarda Molskiego z Wiśnicza, Reginy Szczęść z Nowej Wsi, czy Joanny Zemanek z Łęk i makiet J. Dobrzańskiego).
Z myślą  o osobach w wieku 40+ realizowany jest już od trzech lat projekt KANTKI, w ramach których zorganizowano nie tylko koncerty muzyki poważnej i spotkania  obieżyświatów, ale także odczyty na tematy nieobojętne współczesnemu człowiekowi, warsztaty artystyczne i cieszące się dużym powodzeniem wycieczki  szlakiem architektury drewnianej i murowanej Małopolski, Śląska i Słowacji. Ponadto  w ramach projektu uruchomiono w tym roku kurs pt. „Łatwy komputer, pomocny internet” (cieszący się ogromnym powodzeniem) oraz „gimnastykę dla wcześniej urodzonych  z elementami tai-chi” .

Stałą formą działalności jest także upowszechnianie sztuki filmowej. W minionym roku wyświetlono 123 seansów z udziałem 3877 widzów. Jest to mniej niż w ubiegłych latach, wiąże się to gł. z tym że mniej zorganizowano seansów zbiorowych.
Filmy wyświetlane są przede wszystkim podczas sobotnio-niedzielnych seansów, w ramach Kina Bajka połączonych z konkursami plastycznymi oraz projekcje filmów, gł. polskich i europejskich w ramach Kina Ambitnego Widza połączone spotkaniami dyskusyjnymi.

Jedną z ważniejszych form pracy Domu Kultury jest prowadzenie zespołów amatorskich i rozwijanie zainteresowań w grupach. Pod skrzydłami tej instytucji pracują: Zespół Pieśni i Tańca Kęty, Klub Tańca Towarzyskiego Ragtime, Grupa Teatralna Bajdurki, w których uczestniczy 170 osób.

Wielu swoich zwolenników mają takie formy edukacji artystycznej jak: szkółka instrumentalna proponująca indywidualną naukę gry na pianinie, keybordzie, gitarze, kursy tańca towarzyskiego, nowoczesnego, rytmika, joga, gimnastyka z elementami tai-chi, aerobic dance, warsztaty fotograficzne, komputerowe, plastyczne i modelarskie. W ciągu roku skorzystało z tych ofert około 500 osób.

A jakie mamy plany na nowy rok?
W bieżącym roku chcemy kontynuować dotychczasowe działania, wpisane już w kalendarz imprez. Jednocześnie 2010 rok będzie obfitował w ważne, nowe wydarzenia, które mamy nadzieję, staną się ciekawą ofertą dla Państwa.

Rok 2010, ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Fryderyka Chopina zamierzamy świętować również w Kętach. Na koncert inauguracyjny zaprosimy już 25 lutego, a zagra w nim wybitna pianistka Magdalena Bilińska, nominowana do nagrody Fryderyka i paszportów „Polityki”. Obchodom towarzyszyć będą: koncerty, wystawy, wykłady, otwarty konkurs wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina dla młodzieży (kwiecień), konkurs plastyczny dla dzieci (maj), oraz maraton chopinowski w plenerze (wrzesień).

Nowa przestrzeń plenerowa wzbogaci naszą ofertę o nowe projekty. Na pierwszy z nich zaprosimy już w weekend majowy, w ramach „Pomostów Beskidzkich”, realizowanych z partnerem słowackim z Czadcy. Ważnym wydarzeniem kulturalnym będzie międzynarodowy festiwal „Folklorystyczne Dni Przyjaźni”. który już od dziesięciu lat jest oklaskiwany przez kęcką publiczność. Spotkamy się też w plenerze podczas święta naszego miasta.

Rok 2010 upłynie również pod znakiem kina cyfrowego, kina XXI w.  Co się z tym łączy? Przede wszystkim filmy premierowe w technologii cyfrowej będą do kęckiego kina dochodziły w o wiele krótszym czasie. Będzie możliwość bezpośredniej transmisji z ważnych światowych wydarzeń kulturalnych (np. operowych, koncertów muzycznych i muzyki pop) oraz spotkań sportowych. Z kolei przystawka 3D da nam możliwość oglądania filmów w systemie trójwymiarowym. To wszystko przy doskonałej jakości obrazu (ekran o wymiarach 9 x 4m) i dźwięku. Już na wiosnę chcemy Państwu zaproponować pierwsze projekcje.

Zaprosimy również młodzież do współpracy przy organizacji koncertów plenerowych. Mamy nadzieję, iż na nowej scenie zagrają zespoły, które prezentują różne style muzyki, a chętnych chyba nie braknie.
 
Nowe oferty i nowe warunki otoczenia będą zapewne sprzyjały wielu spotkaniom...